RENDELJ 2018. DECEMBER 20. 14:30-IG ÉS GARANTÁLTAN MEGÉRKEZIK KARÁCSONYIG!
SŐT! Ha nem tetszik a megvásárolt ajándék, akkor eredeti csomagolásban, használatlan állapotban 2019. január 10-ig kicseréljük neked.

Garanciális és jótállási feltételek

- 10.000.- Ft vásárlás alatt: 12 hónap hónap jótállást vállalunk karóráinkra.

- 10.000.- Ft vásárlás felett: 24 hónap jótállást vállalunk karóráinkra. A jótállási idő a gyártó illetve forgalmazó vállalása alapján kiegészülhet, ezt a garancialevélen tüntetjük fel.

-  A vásárló jótállási igényeit a jótállási jeggyel érvényesítheti.

-  Elveszett jótállási jegyet csak blokk, vagy számla ellenében tudunk pótolni.

-  A jótállási igény csak érvényes és pontosan kitöltött jótállási jegy és számla együttes bemutatásával érvényesíthető. A jótállási jegy hamisítása, vagy abban valótlan adatok feltüntetése jogi következményekkel és a jótállás megszűnésével jár.

-  Nem érvényes a jótállás, ha a kereskedő neve, címe, az óra típusa vagy az eladás dátuma nem szerepel a jótállási jegyen.

-  A fogyasztó a kijavítási igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

-  A szervizbe való továbbítás költségei a fogyasztót terhelik. A postai úton továbbított óra esetében a javítási idő a továbbítás idejével meghosszabbítható.

-  A vásárló által szervizelés céljából feladott termék után a postai költség a feladót terheli, a megjavított termék visszaszállításáról pedig a kereskedő vagy a szerviz köteles gondoskodni.

-  A jótállás nem vonatkozik: elem, óraszíj, óraüveg, valamint a mindennapi használatból adódó karcolásokra, továbbá mechanikus sérülésekből illetve a nem vízálló óráknál a vizesedésből adódó meghibásodásra. 

Hibás termék esetén a vásárlót a 151/2003.(IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendeletben, valamint a Ptk. 1959. évi IV. törvény 306-310§, illetve a Ptk. 248§ szerinti jogok illetik meg. A forgalmazónak törekednie kell, hogy a javítást vagy kicserélést a hiba bejelentésétől számított 30 napon belül a vásárló érdeksérelme nélkül elvégezze úgy, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt, hibátlan termékhez képest nem csökken.

A jótállásra kötelezett a vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát a vásárlónak köteles átadni. Ha a kötelezett a vásárló igényének teljesíthetőségéről a bejelentés időpontjában nem tud nyilatkozni, akkor álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vásárlót.

- ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül (az elem hibáját kivéve) meghibásodott, a vásárló kívánságára azt a kereskedőnek azonos típusú új termékre kell kicserélnie, ha erre nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy értékegyeztetéssel más típusú termékre kell kicserélni.

A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadása után  keletkezett.

pl: rendeltetésellenes használat, erőszakos külső behatás, átalakítás, elemi kár, stb. következtében. A hiba jellege, vagy annak javítása tekintetében vita merül fel, a vásárló szakvéleményt kérhet az erre feljogosított  minőségvizsgáló szervtől, vagy szerviztől.

További vita esetén a vásárló a helyi Békéltető testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok